Bàn đo độ chảy bê tông UTC-0510

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Utest - Thỗ Nhỹ Kỳ

Mã hàng: UTC-0510

- Bàn thử độ chảy bê tông hay bàn xòe bê tông

- Đáp ứng tiêu chuẩn EN 12350-5

- Mặt bàn có kích thước: 700 x 700mm, làm bằng thép , đường kính kẻ giữa mặt bàn 210 mm

- Tấm đế: làm bằng thép , độ rơi 40 mm

Bàn đo độ chảy bê tông UTC-0510

- Đáp ứng tiêu chuẩn EN 12350-5

- Mặt bàn có kích thước: 700 x 700mm, làm bằng thép , đường kính kẻ giữa mặt bàn 210 mm

- Tấm đế: làm bằng thép , độ rơi 40 mm

- Côn :làm bằng inox  kích thước: đáy Ø 200 mm, đỉnh Ø130 mm, cao 200 mm

- Thanh đầm: làm bằng gỗ vuông với kích: 40 x 40 x 335mm

- Kích thước: 700x850x300 mm

- Nặng: ~ 40kg

Zalo