Bảng so màu tạp chất hữu cơ

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Việt Nam

Mã hàng:

- Theo tiêu chuẩn: ASTM C40-11 / AASHTO T21 / TCVN 7572-9

- Dùng để xác định tạp chất hữu cơ trong đất và cốt liệu nhỏ

Bảng so màu tạp chất hữu cơ

- Theo tiêu chuẩn: ASTM C40-11 / AASHTO T21 / TCVN 7572-9

- Dùng để xác định tạp chất hữu cơ trong đất và cốt liệu nhỏ

- Gồm 5 màu so sánh nằm trên đĩa nhựa

Zalo