Bình tỉ trọng xi măng Le Chatelier 250ml UTCM-0003

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Utest - Thỗ Nhỹ Kỳ

Mã hàng: UTCM-0003

- Đáp ứng tiêu chuẩn EN 196-6, 450-1, 15617-1; ASTM C110, C128, C188; C989; AASHTO T133

- Dùng xác định tỉ trọng của xi măng.

- Bình bằng thủy tinh, dung tích 250ml

Bình tỉ trọng xi măng Le Chatelier UTCM-0003

- Đáp ứng tiêu chuẩn EN 196-6, 450-1, 15617-1; ASTM C110, C128, C188; C989; AASHTO T133

- Dùng xác định tỉ trọng của xi măng.

- Bình bằng thủy tinh, dung tích 250ml.

- Cổ chia vạch từ 0-1ml và 18-24ml.

- Độ phân giải: 0.1ml

- Kích thước: 100x100x300 mm

- Trọng lượng: ~0.1kg

Zalo