Bộ thùng đong thể tích

Tình trạng: Hàng có sẵn

Nhà sản xuất: Việt Nam

Mã hàng:

- Theo tiêu chuẩn TCVN 7572-6

- Dùng để xác định khối lượng thể tích xốp của cốt liệu (Cát , đá)

- Được gia công bằng thép dày 

- Được sơn chống ăn mòn

- Theo tiêu chuẩn TCVN 7572-6

- Dùng để xác định khối lượng thể tích xốp của cốt liệu (Cát , đá)

- Được gia công bằng thép dày 

- Được sơn chống ăn mòn

- Gồm các cỡ: 1 lít; 2 lít; 5 lít; 10 lít; 15 lít; 20 lít

Zalo