Côn đo giới hạn chảy đất UTS-0180

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Utest - Thỗ Nhỹ Kỳ

Mã hàng: UTS-0180

- Đáp ứng tiêu chuẩn: BS 1377:2; NF P94-052-1; CEN ISO/TS 17892-6, 17892-12/ TCVN 4197:2012

- Thiết bị xác định giới hạn chảy của đất bằng côn xuyên loại bán tự động

- Thiết bị được sử dụng để xác định độ ẩm tại đó đất sét đi từ dẻo đến trạng thái chảy và cũng được xác định cường độ cắt

Thiết bị xác định giới hạn chảy của đất bằng côn xuyên loại bán tự động UTS-0180

* Mô tả chức năng của thiết bị:

- Đáp ứng tiêu chuẩn: BS 1377:2; NF P94-052-1; CEN ISO/TS 17892-6, 17892-12

- Thiết bị được sử dụng để xác định độ ẩm tại đó đất sét đi từ dẻo đến trạng thái chảy và cũng được xác định cường độ cắt.

- Thiết bị bao gồm đế bằng sắt đúc với bọt thủy cân bằng, đầu do sâu kỹ thuật số có độ chia 0.01 mm và bộ đếm thời gian tự động xuyên

- Timer đếm thời gian lên đến 99 giây, cài đặt mặc định 5 giây sau khi kim xuyên rơi tự do vào mẫu và đọc kết quả

- Kích thước: 260x240x600 mm

- Nguồn điện: 220V, 1pha, 50Hz

- Trọng lượng: 10kg

Zalo