Giới hạn chảy của đất ZY-1

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: China

Mã hàng: ZY-1

- Chùy xuyên vaxiliep theo TCVN 4197:2012

- Thiết bị được sử dụng để xác định hàm lượng độ ẩm của giới hạn chảy trên của đất kết dính.

- Được sử dụng rộng rãi trong xây dựng đường quốc lộ.

- Đầu cone: 30 °

Giới hạn chảy của đất ZY-1

Cung cấp gồm:

- Côn

- Cốc chứa mẫu có chân

* Mô tả chức năng:

- Thiết bị được sử dụng để xác định hàm lượng độ ẩm của giới hạn chảy trên của đất kết dính.

- Được sử dụng rộng rãi trong xây dựng đường quốc lộ.

- Đầu cone: 30 °

- Cone nặng: 76g± 0.2 g

- Cốc mẫu đất: Ø46 x 32mm

Zalo