Hộp thử thấm cát TST-70

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: China

Mã hàng: TST-70

- Hộp thử thấm cát được sử dụng để xác định hệ số thấm của cát và sỏi không kết dính đất dưới áp lực nước không thay đổi trong quá trình thí nghiệm.

- Hộp thấm: Ø100 x 400mm

Hộp thử thấm cát TST-70

Cung cấp gồm:

- Hộp thử thấm

- Chày đầm

- Lưới lọc

* Mô tả chức năng:

- Hộp thử thấm được sử dụng để xác định hệ số thấm của cát và sỏi không kết dính đất dưới áp lực nước không thay đổi trong quá trình thí nghiệm.

- Hộp thấm: Ø100 x 400mm

- Khoảng cách ống áp lực: 100 ± 0.44mm

- Trọng lượng: 4kg

Zalo