Kim lún nhựa bán tự động UTB-0120

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Utest - Thỗ Nhỹ Kỳ

Mã hàng: UTB-0120

- Đáp ứng tiêu chuẩn: EN 1426/ ASTM D5/ AASHTO T49/ TCVN 7495-2005

- Thiết bị này được sử dụng để xác định độ lún vào mẫu bitum dưới tải, thời gian và nhiệt độ.

- Thiết bị đo độ dày bao gồm: đế bằng sắt đúc có ốc vít chỉnh tinh và thô, thiết bị đo lún kỹ thuật số có thể đọc được 0.01 mm và bộ đếm thời gian xuyên

- Nút bắt đầu của bộ đếm thời gian xuyên được sử dụng để thả plunger được gắn với kim để bắt đầu thí nghiệm 5 giây.

Thiết bị thử kim lún bán tự động UTB-0120

* Mô tả chức năng của thiết bị:

- Đáp ứng tiêu chuẩn: EN 1426/ ASTM D5/ AASHTO T49/ TCVN 7495-2005

- Thiết bị này được sử dụng để xác định độ lún vào mẫu bitum dưới tải, thời gian và nhiệt độ.

- Thiết bị đo độ dày bao gồm: đế bằng sắt đúc có ốc vít chỉnh tinh và thô, thiết bị đo lún kỹ thuật số có thể đọc được 0.01 mm và bộ đếm thời gian xuyên

- Nút bắt đầu của bộ đếm thời gian xuyên được sử dụng để thả plunger được gắn với kim để bắt đầu thí nghiệm 5 giây.

- Kích thước: 200x300x500 mm

- Nguồn điện: 220V, 1pha, 50Hz

- Nặng: 16 kg

Zalo