Máy đo hệ số nở nhiệt dài XPY

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: China

Mã hàng: XPY

- Máy đo hệ số giãn nở nhiệt dài

- Theo tiêu chuẩn: TCVN 6415-8:2016; ISO10545-8:2014

- Máy thử này được sử dụng để đo hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính của gốm sứ, vật liệu chịu lửa, cũng như trạng thái rắn khác .

Máy đo hệ số giãn nở nhiệt dài XPY

- Theo tiêu chuẩn: TCVN 6415-8:2016; ISO10545-8:2014

- Máy thử này được sử dụng để đo hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính của gốm sứ, vật liệu chịu lửa, cũng như trạng thái rắn khác .

- Nó cung cấp phương tiện thử nghiệm các sản phẩm gốm và vật liệu chịu lửa trong bộ phận kiểm tra kỹ thuật và cơ quan nghiên cứu và giảng dạy.

- Nhiệt độ tối đa: 1000°C

- Tốc độ gia nhiệt: đến nhiệt độ tối đa trong 2 giờ và nhiệt độ có thể được lập trình hoặc điều chỉnh theo cách thủ công;

Zalo