Nhiệt độ bắt lửa Matest B086 KIT

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Matest - Italia

Mã hàng: B086 KIT

- Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D92; AASHTO T48; EN 22592; TCVN 7498:2005

- Máy đo điểm bắt lửa và chớp cháy Cleveland, loại cốc hở

- Dùng xác định điểm bắt lửa và chớp cháy của dầu mỏ và sản phẩm từ dầu mỏ.

Thiết bị xác định nhiệt độ bắt lửa B086 KIT

Cung cấp gồm:

- Bộ gia nhiệt bằng điện

- Cốc thau

- Nhiệt kế IP 28C -6 - +400°C

- Thanh đỡ và kẹp nhiệt kế.

- Bộ phận bắt lửa B086-02

- Bình gas và dây nối (Việt Nam)

* Mô tả chức năng của thiết bị:

- Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D92; AASHTO T48; EN 22592; TCVN 7498:2005

- Máy đo điểm bắt lửa và chớp cháy Cleveland, loại cốc hở

- Dùng xác định điểm bắt lửa và chớp cháy của dầu mỏ và sản phẩm từ dầu mỏ.

- Nguồn điện 220-240V, 50Hz, 600W

Zalo