Thiết bị so sánh chiều dài vữa xi măng kỹ thuật số UTCM-0037

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Utest - Thỗ Nhỹ Kỳ

Mã hàng: UTCM-0037

- Đáp ứng tiêu chuẩn: EN 1367–4, 12617–4, 12808-4; ASTM C490 / BS 1881:5, 6073

- Thiết bị so sánh chiều dài dùng để xác định chiều dài thay đổi trên mẫu vữa

- Khung được làm bằng thép gồm 2 trụ gắn vào tấm đế hình tròn, giữa 2 trụ có thanh ngang để gá đồng hồ đo 

- Thanh ngang có thể điều chỉnh độ cao lên xuống khi dùng cho các cỡ mẫu khác nhau

- Sử dụng đồng hồ hiển thị số thang: 0-12.7mm/ 0.001mm

Thiết bị so sánh chiều dài kỹ thuật số UTCM-0037

Cung cấp gồm:

- Khung thiết bị điều chỉnh được độ cao

- Đồng hồ đo hiển thị số (12.7mmx 0.001mm)

- Thanh chuẩn dài 160mm

- Thanh chuẩn dài 295mm

*/ Mô tả chức năng của thiết bị

- Đáp ứng tiêu chuẩn: EN 1367–4, 12617–4, 12808-4; ASTM C490 / BS 1881:5, 6073

- Thiết bị so sánh chiều dài dùng để xác định chiều dài thay đổi trên mẫu vữa

- Khung được làm bằng thép gồm 2 trụ gắn vào tấm đế hình tròn, giữa 2 trụ có thanh ngang để gá đồng hồ đo 

- Thanh ngang có thể điều chỉnh độ cao lên xuống khi dùng cho các cỡ mẫu khác nhau

- Sử dụng đồng hồ hiển thị số thang: 0-12.7mm/ 0.001mm

- Kích thước: 180x180x450mm

- Nặng: 6kg

Khuôn co ngót 40x40x160mm UTCM-0029

- Đáp ứng tiêu chuẩn EN 12617-4

- Khuôn được gia công bằng thép

- Cỡ mẫu 40x40x160mm, có 3 hộc

- Cung cấp với 6 chốt thép

Khuôn co ngót 25x25x285mm UTCM-0033

- Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM C490

- Khuôn được gia công bằng thép

- Cỡ mẫu 25x25x285mm, có 2 hộc

- Cung cấp với 4 chốt thép

Chốt thép cho khuôn 40x40x160mm UTCM-0030

- Gói 18 cái

Chốt thép cho khuôn 25x25x285mm UTCM-0034

- Gói 12 cái

Zalo