Thiết bị thí nghiệm ổn định thể tích, khuôn Le Chatelier UTCM-0010

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Utest - Thỗ Nhỹ Kỳ

Mã hàng: UTCM-0010

- Đáp ứng tiêu chuẩn EN 196-3, 450-1, 459-2/ EN ISO 9597

- Khuôn Le Chatelier

Thiết bị thí nghiệm ổn định thể tích UTCM-0010

- Đáp ứng tiêu chuẩn EN 196-3, 450-1, 459-2/ EN ISO 9597

Gồm có:

- 3 Khuôn Le Chatelier

- 6 Tấm kính đậy khuôn 50x50mm

- Quả nặng 300g

- 3 Quả nặng 100g

- Thanh đầm Ø 17mm, nặng 70g

- Thước thép

- Hộp đựng bằng nhựa

Zalo