Thiết bị xác định độ nhớt động học và tuyệt đối TCB-7

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: VJ Tech- UK

Mã hàng: TCB-7

- Thiết bị xác định độ nhớt động học và tuyệt đối 

- Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D2170; D2171; D445/TCVN 8818-5:11/ TCVN 7502:2005

*/ Bể điều nhiệt nhớt kế hiển thị số

- Thang đo nhiệt độ: + 20° C đến + 150° C

- Bể chứa thể tích 40 lít

- Có 7 lỗ gắn nhớt kế

*/ Bộ điều chỉnh chân không kỹ thuật số

Thiết bị xác định độ nhớt động học và tuyệt đối TCB-7

- Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D2170; D2171; D445/TCVN 8818-5:11/ TCVN 7502:2005

Gồm có:

*/ Bể điều nhiệt nhớt kế hiển thị số

- Bể điều nhiệt rất dễ vận hành

- Sử dụng bàn phím màng trên bộ điều khiển hiển thị số

- Điểm cài đặt được nhập từ bàn phím, có thể lập trình và hiệu chuẩn đến 2 số lẻ

- Có gắn sẵn gá đỡ nhiệt kế

- Chức năng cảnh báo nước trong bể thấp hơn cho phép và cảnh báo nhiệt độ cao hơn giới hạn

- Có 7 vị trí đặt nhớt kế

- Tích hợp sẵn cuộn dây làm mát để có thể sử dụng nhiệt độ từ 15° C đến 150° C (nếu sử dụng ở 15° C đến 40° C phải có bộ làm mát đi kèm)

Tính năng kỹ thuật:

- Thang đo nhiệt độ: + 20° C đến + 150° C

- Cài đặt: 0.01°C

- Độ ổn định: 0.02°C

- Bể chứa thể tích 40 lít

- Có 7 lỗ gắn nhớt kế

- Kích thước: 380x405x420mm

- Trọng lượng: 36kg

- Nguồn điện: 230 VAC, 1pha, 50 Hz

*/ Bộ điều chỉnh chân không kỹ thuật số

- Hệ thống chân không được thiết kế để sử dụng kết hợp với nhớ kế mao dẫn chân không được lắp trong bể điều nhiệt TCB-7

- Tiết kiệm không gian

- Bộ điều khiển kỹ thuật số

- Bơm màn hút chân không

- Kết nối với bể điều nhiệt để thí nghiệm độ nhớt chân không

Gồm có:

- Bộ điều chỉnh chân không kỹ thuật số

- Bơm hút chân không

- Gá đỡ với ống dây và van

- Gá giữ chai hút chân không

*/ Bộ nhớt kế Cannon-Manning Vacuum (CMVC)

- Đáp ứng tiêu chuẩn: ASTM D 2171; TCVN 8818-5: 2011

- Gồm có 5 cỡ:

+ Cỡ 10: 36-800 poise

+ Cỡ 11: 120-2400 poise

+ Cỡ 12: 360-8000 poise

+ Cỡ 13: 1200- 24 000 poise

+ Cỡ 14: 3600 - 80 000 poise

*/ Bộ nhớt kế Cannon-Fenske Opaque

- Đáp ứng tiêu chuẩn: ASTM D 2170; TCVN 7502:2005

- Gồm có 5 cỡ:

+ Cỡ 350: 100-500 centistokes

+ Cỡ 400: 240-1200 centistokes

+ Cỡ 450: 500-2500 centistokes

+ Cỡ 500: 1600- 8 000 centistokes

+ Cỡ 600: 4000 - 20 000 centistokes

*/ Bộ chia nối giữa bộ điều chỉnh chân không và các nhớt kế

*/ Giá giữ bằng cao su dùng cho nhớt kế Cannon- Manning Vaccum

*/ Giá giữ bằng cao su dùng cho nhớt kế Cannon- fenske opaque

*/ Nhiệt kế ASTM  dùng đo ở 60°C

*/ Nhiệt kế ASTM dùng đo ở 135°C, 40 lít

*/ Chất tải nhiệt cho hoạt động ở 135° C

Zalo