Thiết bị xác định nhiệt độ bắt lửa của nhựa lỏng, cốc hở UTAS-0360

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Utest - Thỗ Nhỹ Kỳ

Mã hàng: UTAS-0360

- Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D1310, D3143/ TCVN 8818-2:2011

- Thiết bị đo nhiệt độ bắt lửa cốc hở Tag được sử dụng để xác định điểm chớp cháy của chất lỏng có điểm chớp cháy giữa -18 và 165 ° C, điểm cháy lên đến 165 ° C và cutback asphalts với các điểm chớp cháy dưới 93 ° C

Thiết bị xác định nhiệt độ bắt lửa của nhựa lỏng, cốc hở UTAS-0360

* Mô tả chức năng thiết bị:

- Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D1310, D3143/ TCVN 8818-2:2011

- Thiết bị đo nhiệt độ bắt lửa cốc hở Tag được sử dụng để xác định điểm chớp cháy của chất lỏng có điểm chớp cháy giữa -18 và 165 ° C, điểm cháy lên đến 165 ° C và cutback asphalts với các điểm chớp cháy dưới 93 ° C

- Kích thước: 250x170x400 mm

- Nguồn điện 230V, 50Hz, 600W

- Nặng 4kg.

Zalo