Cách thức thanh toán

Phương thức thanh toán được Công ty TNHH Thiết Bị Hưng Lộc Phát quy định như sau:

- Thanh toán bằng chuyển khoản với đơn hàng > 20 triệu đồng, theo quy định của nhà nước

- Dưới 20 triệu đồng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

- Phương thức thanh toán đối với đơn hàng > 20 triệu đồng:

+ Hàng có sẵn: thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi giao hàng

+ Hàng không có sẵn:

      */ Tạm ứng trước 50% giá trị đơn hàng sau khi xác nhận đặt hàng ( hoặc hợp đồng)

      */ 50% giá trị hợp đồng còn lại sẽ được thanh toán ngay sau khi bàn giao đủ thiết bị