Quy định bảo hành

Bảo hành sản phẩm hàng hóa ( máy móc, thiết bị) được Công ty TNHH Thiết Bị Hưng Lộc Phát theo phương thức như sau:

- Bảo hành miễn phí không dưới 12 tháng do lỗi từ nhà sản xuất đối với máy móc thiết bị.

- Trong thời gian bảo hành có chính sách bảo trì miễn phí ( theo yêu cầu hoặc được thỏa thuận trong hợp đồng)

- Sau thời gian bảo hành công ty có chính sách bảo trì, tùy theo mức độ công việc mà có thể bảo trì miễn phí hoặc tính phí hữu nghị ( thay thế phụ kiện)

- Vật tư tiêu hao không nằm trong danh sách bảo hành.