Quy định vận chuyển

- Hàng hóa được Công ty TNHH Thiết bị Hưng Lộc Phát vận chuyển miễn phí đến nơi sử dụng bằng phương thức:

+ Hàng hóa có trọng lượng nặng : chúng tôi sẽ vận chuyển bằng xe tải hoặc xe cẩu (trực tiếp) tùy theo độ nặng của thiết bị, máy móc được vận chuyển an toàn với đội ngũ chuyên vận chuyển hàng hóa trong lĩnh vực này.

+ Hàng hóa nhẹ : tùy theo độ an toàn của thiết bị, chúng tôi có thể vận chuyển trực tiếp (bằng xe du lịch) hoặc gián tiếp ( gửi xe khách hoặc xe vận tải chuyên chở hàng hóa dịch vụ).