Thử hệ số dãn nở khuôn LD-50

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: China

Mã hàng: LD-50

- Dùng kiểm tra tình trạng khe hở của khuôn Le Chatelier

Dụng cụ thử hệ số dãn nở khuôn

- Dùng kiểm tra tình trạng khe hở của khuôn Le Chatelier cũng như đo khoảng cách giữa 2 đuôi của khuôn trước và sau đem ngâm mẫu.

- Quả gia tải 300g, vạch chia 1mm

Zalo