Thước kẹp cải tiến

Tình trạng: Hàng có sẵn

Nhà sản xuất: Việt Nam

Mã hàng:

- Theo tiêu chuẩn TCVN 7572-13

- Dùng để xác định kích thước của hạt thoi dẹt

- Thước được gia công bằng thép, đầu cải tiến bằng inox

- Tỷ lệ 1:3

Thước kẹp cải tiến

- Theo tiêu chuẩn TCVN 7572-13

- Dùng để xác định kích thước của hạt thoi dẹt

- Thước được gia công bằng thép, đầu cải tiến bằng inox

- Đầu cải tiến được hàn thêm từ thước kẹp bình thường

- Tỷ lệ 1:3

Zalo