Xác định nhiệt độ bắt lửa UTB-1350

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Utest - Thỗ Nhỹ Kỳ

Mã hàng: UTB-1350

- Đáp ứng tiêu chuẩn: EN 22592/ ASTM D92/ AASHTO T48/ IP 36/67/ TCVN 7498-2005

- Được sử dụng để xác định điểm bắt lửa và chớp cháy của sản phẩm dầu mỏ.

Thiết bị xác định nhiệt độ bắt lửa UTB-1350

* Mô tả chức năng của thiết bị:

- Đáp ứng tiêu chuẩn: EN 22592/ ASTM D92/ AASHTO T48/ IP 36/67/ TCVN 7498-2005

- Được sử dụng để xác định điểm bắt lửa và chớp cháy của sản phẩm dầu mỏ.

- Thiết bị bao gồm một cái cốc chứa mẫu bằng thau đặt trên bếp gia nhiệt với bộ điều khiển nhiệt độ và nhiệt kế.

- Nhiệt kế -6 C đến +400 C

- Kích thước: 250x300x250 mm

- Nguồn điện: 230V, 1 pha, 50Hz, 600W

- Nặng 5kg

Zalo