Bình thử bọt khí bê tông type B UTC-0650

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Utest - Thỗ Nhỹ Kỳ

Mã hàng: UTC-0650

- Đáp ứng tiêu chuẩn EN 12350-7/ ASTM C231/ AASHTO T152

- Dùng để xác định hàm lượng bọt khí trong bê tông tươi, type B

- Dung tích bình chứa mẫu 7 lít

- Thang đo: 0-10%

Bình thử bọt khí bê tông UTC-0650

Cung cấp gồm:

- Bình đo bọt khí với đồng hồ đo

- Thước thẳng

- Que chọt

- Bình rửa 250ml

- Ống cong J và ống nối bên trong cho hiệu chuẩn

- Hộp đựng

*/ Mô tả chức năng của thiết bị

- Đáp ứng tiêu chuẩn EN 12350-7/ ASTM C231/ AASHTO T152

- Dùng để xác định hàm lượng bọt khí trong bê tông tươi, type B

- Dung tích bình chứa mẫu 7 lít

- Có nắp đậy tích hợp đồng hồ đo Ø 90mm

- Có kẹp tháo lắp nhanh giữa nắp đậy và bình chứa mẫu

- Có bơm khí và van

- Đọc giá trị trực tiếp trên đồng hồ

- Thang đo: 0-10%

- Chính xác ( 0.1% đến 6% và 0.2% từ 6% - 10 %)

- Kích thước: 300x310x620mm

- Nặng 16kg

Zalo