Bình tỷ trọng đất 100ml

Tình trạng: Hàng có sẵn

Nhà sản xuất: China

Mã hàng: ty trong dat

- Theo tiêu chuẩn TCVN 4195

- Dùng xác định tỷ trọng (khối lượng riêng ) của đất

Bình tỷ trọng đất 100ml

- Theo tiêu chuẩn TCVN 4195

- Bình tỷ trọng đất 100ml bằng thủy tinh

- Có ống mao dẫn

Zalo