Gá capping mẫu trụ UTC-1054

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Utest - Thỗ Nhỹ Kỳ

Mã hàng: UTC-1054

- Gá tạo mẫu capping mẫu trụ Ø (75, 100, 150)mm UTC-1054

- Được sử dụng để đảm bảo bề mặt đặt mẫu capping vuông góc với trục thẳng đứng trong quá trình capping mẫu trụ

Tấm đế tạo mẫu Ø 75mm

- Tấm đế tạo mẫu Ø 100mm

- Tấm đế tạo mẫu Ø 150mm

Gá capping mẫu trụ Ø (75, 100, 150)mm UTC-1054

Cung cấp gồm:

- Khung đỡ thẳng đứng

- Tấm đế tạo mẫu Ø 75mm

- Tấm đế tạo mẫu Ø 100mm

- Tấm đế tạo mẫu Ø 150mm

* Mô tả thiết bị:

- Đáp ứng tiêu chuẩn TS EN 12390–3, 12390-1, 12504-1/ ASTM C31, C192, C617, C39, C42/; AASTHO T23, T126

- Được sử dụng để đảm bảo bề mặt đặt mẫu capping vuông góc với trục thẳng đứng trong quá trình capping mẫu trụ

- Khung đỡ và các tấm đế được gia công bằng thép tốt

- Khung này bao gồm gá đỡ thẳng đứng được gắn một đế thép

- Khuôn này sử dụng được ba loại mẫu khác nhau

- Kích thước:

- Trọng lượng: 13kg

Zalo