Giới hạn dẻo của đất UTS-0250

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Utest - Thỗ Nhỹ Kỳ

Mã hàng: UTS-0250

- Đáp ứng tiêu chuẩn: ASTM D4318/ AASHTO T90/ BS 1377:2/ UNE 103-104/ UNI 10014/ TCVN 4197:2012 

- Dụng cụ xác định giới hạn dẻo của đất tương ứng với độ ẩm mà đất loại sét có kết cấu bị phá hoại chuyển từ trạng thái cứng sang trạng thái dẻo 

Dụng cụ đo giới hạn dẻo của đất UTS-0250

Cung cấp gồm:

- Tấm kính 300 x 250 x 5mm

- Thanh chuẩn 3mm

- Đĩa trộn bằng sứ Ø 120mm

- Dao spatual 120mm

- 06 cốc nhôm Ø 75 x 30mm   

- Chay xịt rửa 250ml

- Hộp đựng

* Mô tả chức năng của thiết bị:

- Đáp ứng tiêu chuẩn: ASTM D4318/ AASHTO T90/ BS 1377:2/ UNE 103-104/ UNI 10014

- Giới hạn dẻo được định nghĩa là hàm lượng độ ẩm nhỏ nhất của mẫu đất sẽ cho phép mẫu được cuộn thành sợi có đường kính 3 mm mà không bị phá vỡ sợi.

- Kích thước: 360x370x180 mm

- Trọng lượng: 3kg

Zalo