Máy đầm đất tự động UTS-0650

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Utest - Thỗ Nhỹ Kỳ

Mã hàng: UTS-0650

- Đáp ứng tiêu chuẩn: ASTM D558, D559, D560, D698, D1557, D1883/ EN 13286 2, 13286-47/ BS 1377:4/ AASHTO T99, T134, T135, T136, T180, T193/  NLT 107/98, 108/91, 111/87

- Được thiết kế để tự động đầm mẫu đồng  nhất, đảm bảo sự phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế được liệt kê ở trên

- Nguyên lý của thiết kế là cho phép thả chày vào khuôn có mẫu đất theo chiều cao quy định, khuôn xoay tròn để trải đều chày trên bề mặt của mẫu

- Chiều cao rơi được điều chỉnh: 300, 305, 450 và 457 mm.

- Đầu chày đường kính tròn và có thể thay đổi đường kính 50 mm hoặc 50.8 mm

- Trọng lượng chày có thể điều chỉnh: 2.5 kg hoặc 4.5 kg theo tiêu chuẩn

Máy đầm đất tự động UTS-0650

* Mô tả chức năng của thiết bi

- Đáp ứng tiêu chuẩn: ASTM D558, D559, D560, D698, D1557, D1883/ EN 13286 2, 13286-47/ BS 1377:4/ AASHTO T99, T134, T135, T136, T180, T193/  NLT 107/98, 108/91, 111/87

- Được thiết kế để tự động đầm mẫu đồng  nhất, đảm bảo sự phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế được liệt kê ở trên

- Nguyên lý của thiết kế là cho phép thả chày vào khuôn có mẫu đất theo chiều cao quy định, khuôn xoay tròn để trải đều chày trên bề mặt của mẫu

- Chiều cao rơi được điều chỉnh: 300, 305, 450 và 457 mm.

- Đầu chày đường kính tròn và có thể thay đổi đường kính 50 mm hoặc 50.8 mm

- Trọng lượng chày có thể điều chỉnh: 2.5 kg hoặc 4.5 kg theo tiêu chuẩn

- Khi đầm mẫu  Ø100 mm, máy đầm trên một bán kính duy nhất

- Khi đầm mẫu  Ø150 mm, máy đầm ở bán kính trong và ngoài để đảm bảo đầm chặt mẫu

- Số chày trên một lớp được cài đặt trên bộ điều khiển theo tiêu chuẩn mong muốn

- Tấm đế lót khuôn tự động xoay khi đầm để đảm bảo đầm giáp khuôn và chặt đất

- Chày theo tiêu chuẩn EN/BS:

+ Đường kính mặt đầm: Ø 50mm

+ Trọng lượng thay đổi từ 2.5kg hoặc 4.5kg theo tiêu chuẩn

+ Chiều cao rơi thay đổi từ 300mm hoặc 450mm

- Chày theo tiêu chuẩn ASTM/ AASHTO:

+ Đường kính mặt đầm: Ø 50.8mm

+ Trọng lượng thay đổi từ 2.5kg hoặc 4.54kg theo tiêu chuẩn

+ Chiều cao rơi thay đổi từ 305mm hoặc 457mm

- Kích thước: 650x550x1550 mm

- Nguồn điện: 220V, 1pha, 50Hz, 370W

- Trọng lượng 150 kg

Zalo