Nhiệt độ bắt lửa nhựa cốc hở Matest B093 KIT

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Matest - Italia

Mã hàng: B093 KIT

- Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D1310, D3143/ AASHTO T79/ TCVN 8818-2:2011

- Thiết bị đo nhiệt độ bắt lửa cốc hở Tag, dùng xác định nhiệt độ bắt lửa của chất lỏng đến nhiệt độ 110°C.

Thiết bị xác định nhiệt độ bắt lửa của nhựa lỏng, cốc hở B093 KIT

Cung cấp gồm:

- Thiết bị gia nhiệt

- Cốc điều nhiệt

- Cốc chứa mẫu

- Nhiệt kế ASTM 9C và 57C

* Mô tả chức năng thiết bị:

- Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D1310, D3143/ AASHTO T79/ TCVN 8818-2:2011

- Thiết bị đo nhiệt độ bắt lửa cốc hở Tag, dùng xác định nhiệt độ bắt lửa của chất lỏng đến nhiệt độ 110°C.

- Kích thước: 200x300x400mm

- Nguồn điện 230V, 50Hz, 700W

- Nặng 10kg.

Zalo