So sánh chiều dài vữa xi măng E078 KIT

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Matest - Italia

Mã hàng: E078 KIT

- Được sử dụng để xác định sự thay đổi độ dài của vữa mẫu xi măng hình dầm sau khi thử autoclave, cũng được dùng để xác định độ co ngót của xi măng

Thiết bị so sánh chiều dài E078 KIT

Cung cấp gồm: 

- Khung điều chỉnh được độ cao 

- Đồng hồ đo điện tử 0-12.7mm/0.001mm)

- Thanh chuẩn cho mẫu 25x25x250mm và 75x75x254mm

* Mô tả chức năng của thiết bị:

- Được sử dụng để xác định sự thay đổi độ dài của vữa mẫu xi măng hình dầm sau khi thử autoclave, cũng được dùng để xác định độ co ngót của xi măng

- Kích thước: ϕ180x450mm

- Nặng: 10kg

- Thí nghiệm được nhiều loại mẫu có kích thước khác nhau:

+ Mẫu 40x40x160 mm theo tiêu chuẩn EN 12617-4, EN 12808-4| ASTM C348| UNI 6687| NF P15-433| DIN 1164

+ Mẫu 25x25x250 mm theo tiêu chuẩn ASTM C490

+ Mẫu 70x70x280 mm theo tiêu chuẩn NF P18-427

+ Mẫu 75x75x254 mm theo tiêu chuẩn BS 1881| BS 6073

+ Mẫu 50x50x200 mm theo tiêu chuẩn EN 1367-04

Zalo