Thiết bị xác định hàm lượng nước có trong nhựa lỏng UTAS-0135

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: Utest - Thỗ Nhỹ Kỳ

Mã hàng: UTAS-0135

- Đáp ứng tiêu chuẩn: ASTM D95, D244/ AASHTO T55, T59/ IP 74/77/ TCVN 8818-3:2011

- Được sử dụng để xác định hàm lượng nước của các vật liệu bitum

- Thí nghiệm dựa trên việc chưng cất mẫu với dung môi dễ bay hơi

- Vật liệu để thí nghiệm được làm nóng dưới reflux với một dung môi hòa lẫn vào nước, cùng với nước trong mẫu

- Dung môi và nước ngưng tụ liên tục được tách ra bằng trap nước lắng trong ống của trap, và dung môi quay trở lại chưng cất

Thiết bị xác định hàm lượng nước có trong nhựa lỏng UTAS-0135

* Mô tả chức năng thiết bị:

- Đáp ứng tiêu chuẩn: ASTM D95, D244/ AASHTO T55, T59/ IP 74/77/ TCVN 8818-3:2011

- Được sử dụng để xác định hàm lượng nước của các vật liệu bitum

- Thí nghiệm dựa trên việc chưng cất mẫu với dung môi dễ bay hơi

- Vật liệu để thí nghiệm được làm nóng dưới reflux với một dung môi hòa lẫn vào nước, cùng với nước trong mẫu

- Dung môi và nước ngưng tụ liên tục được tách ra bằng trap nước lắng trong ống của trap, và dung môi quay trở lại chưng cất

- Kích thước: 200x200x450 mm

- Nguồn cung cấp: 220V 1ph 50Hz

- Trọng lượng: ~4 kg.

Zalo